Zichtbare kwaliteit

De Markiezaten bestaan uit vijf deelplannen, elk met een eigen karakter en architectuur.

Een aantal deelplannen zijn al ontwikkeld en bewoond. De kwaliteit van het wonen in de Markiezaten en de openbare ruimte zijn dan ook met eigen ogen te zien. Bovendien zijn de belangrijkste voorzieningen al aanwezig.

De verdere ontwikkeling van de Markiezaten wordt stapsgewijs opgepakt, nieuwe bewoners komen niet in een grote bouwput terecht, maar in prettige, afgeronde woonbuurtjes.